رای به سایت :
1536
محبوب
حوزه 105 فتح الفتوح
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
سه شنبه 26 تير 1397 -

سردار شهید، حاج احمد کاظمی
سردار شهید، حاج احمد کاظمی

اعضای گروه فاتحین در قرارگاه فضای مجازی حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت سالگرد شهادت، سردار شهید، احمد کاظمی پوستر این شهید را در قالب مجموعه یادمان شهدا طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/10/20
پوستر های شهید کاظمی
پوستر های شهید کاظمی

در سالروز شهادت سردار رشید اسلام ، حاج احمد کاظمی اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجزای پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح سه پوستر از شهید کاظمی طراحی و منتشر کرده اند.

حوزه 105 فتح الفتوح 1394/10/21
طرح سوم پوستر شهید کاظمی
طرح سوم پوستر شهید کاظمی

پوستر طراحی و منتشر شده توسط اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت سالرزو شهادت سردار رشید اسلام شهید حاج احمد کاظمی

پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) 1394/10/19
طرح دوم پوستر شهید کاظمی
طرح دوم پوستر شهید کاظمی

پوستر طراحی و منتشر شده توسط اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت سالرزو شهادت سردار رشید اسلام شهید حاج احمد کاظمی

پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) 1394/10/19
پوستر شهید کاظمی
پوستر شهید کاظمی

پوستر طراحی و منتشر شده توسط اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت سالرزو شهادت سردار رشید اسلام شهید حاج احمد کاظمی

پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) 1394/10/19
پوستر های شهید کاظمی
پوستر های شهید کاظمی

در سالروز شهادت سردار رشید اسلام ، حاج احمد کاظمی اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجزای پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح سه پوستر از شهید کاظمی طراحی و منتشر کرده اند.

پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) 1394/10/19
پوستر شهید کاظمی سال گذشته
پوستر شهید کاظمی سال گذشته

سال گذشته کانون فضای مجازی پایگاه امام رضا (ع) حوزه 105 فتح الفتوح پوستر سردار شهید حاج احمد کاظمی را طراحی و منتشر کرد که از این خبر پیوند داده می شود.

حوزه 105 فتح الفتوح 1394/10/19