رای به سایت :
1412
محبوب
حوزه 105 فتح الفتوح
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
چهارشنبه 07 تير 1396 -

زمان برگزاری مراسم زیارت عاشورا بوستان پرواز تغییر کرد
زمان برگزاری مراسم زیارت عاشورا بوستان پرواز تغییر کرد

زمان برگزاری مراسم هفتگی پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز که پنجشنبه هر هفته رأس ساعت هفت صبح برگزار می شد تا اطلاع ثانوی تغییر کرد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/04/07
قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز

عصر روز گذشته مراسم قرائت زیارت پرفیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز برگزار شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/03/26
مراسم زیارت عاشورا بوستان پرواز در ایام ماه مبارک رمضان
مراسم زیارت عاشورا بوستان پرواز در ایام ماه مبارک رمضان

مراسم پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز که به قرائت زیارت عاشورا اختصاص دارد در ایام ماه مبارک رمضان نیز برگزار خواهد شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/03/05
چهل و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
چهل و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز

چهل و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/03/05
چهل و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
چهل و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز

چهل و سومین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/02/23
چهل و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
چهل و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز

چهل و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/02/15
چهلمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
چهلمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز

چهلمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/02/06
سی و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
سی و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز

سی و نهمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/01/28
سی و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
سی و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز

سی و هشتمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح امروز برگزار شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1396/01/17
سی و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
سی و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز

سی و پنجمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز که با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1395/12/28
سی و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
سی و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز

سی و چهارمین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز که با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1395/12/21
سی و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز
سی و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت عاشورا در بوستان پرواز

سی و دومین مراسم هفتگی قرائت زیارت پر فیض عاشورا در یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز که با عنوان پرواز در جوار شهدای گمنام بوستان پرواز صبح روز پنجشنبه برگزار شد.

حوزه 105 فتح الفتوح 1395/11/29

1 2 3 4... 11