تاریخ : شنبه 11 فروردين 19:20
کد خبر : 675562
سرویس خبری : عکس خبری
 

کاشی کاری سرویس بهداشتی روستا زلزله زده

توسط گروه جهادی ناحیه شهید باهنر انجام شد:

کاشی کاری سرویس بهداشتی روستا زلزله زده

کاشی کاری سرویس بهداشتی روستا زلزله زده کوئیک عزیز از توابع شهرستان سرپل ذهاب توسط گروه جهای اعزامی ناحیه شهید باهنر انجام شد.

به گزارش قسم از ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، در ادامه کمک رسانی به هم وطنان زلزله زده کرمانشاه و انجام مأموریت های محوله در این خصوص توسط قرارگاه حاج احمد متوسلیان به ناحیه شهید باهنر کاشی کاری سرویس بهداشتی روستا زلزله زده کوئیک عزیز از توابع شهرستان سرپل ذهاب توسط گروه جهادی این ناحیه انجام شد.


کاشی کاری سرویس بهداشتی روستا زلزله زده توسط گروه جهادی ناحیه شهید باهنر

کاشی کاری سرویس بهداشتی روستا زلزله زده توسط گروه جهادی ناحیه شهید باهنر کاشی کاری سرویس بهداشتی روستا زلزله زده توسط گروه جهادی ناحیه شهید باهنر


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ