تاریخ : شنبه 21 مرداد 16:23
کد خبر : 522758
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

جلسه پایگاه ویژه فضای مجازی خواهر

ساعتی پیش به پایان رسید:

جلسه پایگاه ویژه فضای مجازی خواهر

جلسه معاون و معاون سرمایه انسانی قرارگاه فضای مجازی ناحیه شهید باهنر با فرمانده و معاون فضای مجازی پایگاه ویژه فضای مجازی خواهر این ناحیه ساعتی پیش به پایان رسید.

به گزارش قسم از ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، صبح امروز جلسه معاون و معاون سرمایه انسانی قرارگاه فضای مجازی ناحیه شهید باهنر با فرمانده و معاون فضای مجازی پایگاه ویژه فضای مجازی خواهر ناحیه شهید باهنر و معاون فضای مجازی حوزه 106 امامت برگزار شد.

در این جلسه که ساعتی پیش به پایان رسید اجرای برنامه های مربوط به پایگاه ویژه فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص تشکیل دوره های آموزشی، انجام برخی فعالیت های مشترک در سطح پایگاه ها و حوزه ها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین برخی نقاط ضعف و مشکلات موجود نیز در این جلسه طرح شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ