رای به سایت :
697
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
شنبه 27 مرداد 1397 -

کاشی کاری سرویس بهداشتی روستا زلزله زده
کاشی کاری سرویس بهداشتی روستا زلزله زده

کاشی کاری سرویس بهداشتی روستا زلزله زده کوئیک عزیز از توابع شهرستان سرپل ذهاب توسط گروه جهای اعزامی ناحیه شهید باهنر انجام شد.

ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 1397/01/11
انتقال کانکس جهت استقرار گروه جهادی
انتقال کانکس جهت استقرار گروه جهادی

شب گذشته یک دستگاه کانکس به منظور استقرار گروه های جهادی که از ناحیه شهید باهنر به مناطق زلزله زده اعزام می شوند به این مناطق ارسال شد.

ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 1396/09/19