رای به سایت :
611
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر
دوشنبه 30 مرداد 1396 -

جلسه پایگاه ویژه فضای مجازی خواهر
جلسه پایگاه ویژه فضای مجازی خواهر

جلسه معاون و معاون سرمایه انسانی قرارگاه فضای مجازی ناحیه شهید باهنر با فرمانده و معاون فضای مجازی پایگاه ویژه فضای مجازی خواهر این ناحیه ساعتی پیش به پایان رسید.

ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 1396/05/21
جشنواره مصاحبه روز جهانی مسجد
جشنواره مصاحبه روز جهانی مسجد

قرارگاه فضای مجازی ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر در آستانه روز جهانی مسجد جشنواره مصاحبه با ائمه جماعت و مسئولین مساجد را برگزار می کند.

ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 1396/05/21
بازدید از مجموعه برج میلاد تهران
بازدید از مجموعه برج میلاد تهران

صبح روز گذشته فرمانده ناحیه شهید باهنر، جمعی از اعضای شورای فرماندهی این ناحیه و فرماندهان حوزه های برادر آن از مجموعه برج میلاد تهران بازدید کردند.

ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 1396/05/20
جلسه مرکز فضای مجازی حوزه 123
جلسه مرکز فضای مجازی حوزه 123

جلسه مرکز فضای مجازی حوزه 123 نبی اکرم (ص) با حضور معاون و معاون سرمایه انسانی قرارگاه فضای مجازی ناحیه شهید باهنر برگزار شد.

ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 1396/05/20
سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 124
سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 124

سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 124 اخلاص ناحیه شهید باهنر به منظور دسترسی سریع و آسان از این خبر پیوند داده شده اند.

ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 1396/05/10
سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 123
سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 123

سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 123 نبی اکرم (ص) ناحیه شهید باهنر به منظور دسترسی سریع و آسان از این خبر پیوند داده شده اند.

ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 1396/05/10
سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 120
سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 120

سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 120 نورالهدی ناحیه شهید باهنر به منظور دسترسی سریع و آسان از این خبر پیوند داده شده اند.

ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 1396/05/10
سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 119
سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 119

سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 119 محمد امین (ص) ناحیه شهید باهنر به منظور دسترسی سریع و آسان از این خبر پیوند داده شده اند.

ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 1396/05/10
سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 118
سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 118

سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 118 عدالت ناحیه شهید باهنر به منظور دسترسی سریع و آسان از این خبر پیوند داده شده اند.

ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 1396/05/10
کارگاه آموزش مسئولین فضای مجازی حوزه ها و پایگاه ها
کارگاه آموزش مسئولین فضای مجازی حوزه ها و پایگاه ها

هم اکنون کارگاه آموزشی ویژه مسئولین فضای مجازی حوزه ها و پایگاه های تابعه ناحیه شهید باهنر در حال برگزاری است.

ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 1396/05/09
سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 117
سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 117

سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 117 نینوا ناحیه شهید باهنر به منظور دسترسی سریع و آسان از این خبر پیوند داده شده اند.

ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 1396/05/09
سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 108
سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 108

سایت قسم پایگاه های تابعه حوزه 108 نجم ناحیه شهید باهنر به منظور دسترسی سریع و آسان از این خبر پیوند داده شده اند.

ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر 1396/05/09

1 2 3 4... 20